Eserleri

Antolojileri

  • Küçük Mitologya Sözlüğü (1957, yenilenmiş b. 100 Soruda Mitologya adıyla, 1969)
  • Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (1960)
  • Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü (1979)