Ödül Törenlerinden

2005

 

Akif Kurtuluş  / Betül Tarıman

Şair Behçet Necatigil adına ailesi tarafından düzenlenen Necatigil Şiir Ödülü sahiplerini buldu. 2005 Necatigil Şiir Ödülü'ne bu yıl 2 şair değer görüldü. Adam Yayıncılık'tan çıkan "Herkes Gitmiş" adlı kitabıyla Akif Kurtuluş ve Can Yayınları'ndan çıkan "Yol İnsanları" adlı kitabıyla Betül Tarıman, ödülü paylaştılar.
Behçet Necatigil'in şiire verdiği önemi, şairin ölümünden sonra da sürdürmeyi amaçlayan ailesi, her yıl Necatigil Şiir Ödülü yarışmasını düzenliyor. Behçet Necatigil, 1979'da aramızdan ayrılmıştı. İlkine İlhan Berk'in değer görüldüğü Necatigil Şiir Ödülü ise, 1980'den bu yana veriliyor.
Füsun Akatlı, Prof. Cevat Çapan, Mehmet H. Doğan, Haydar Ergülen, Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz ve Prof. Tahsin Yücel'den oluşan seçici kurul, bu yılki Necatigil Şiir Ödülü'nü Akif Kurtuluş ve Betül Tarıman'ın dosyalarına verdi.
Kurtuluş ve Tarıman, ödüllerini, şairin ölümünün 25. yılı dolayısıyla Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenecek bir etkinlikle alacak. Etkinlik, 27 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirilecek.
Betül Tarıman, daha önce yayımlanan “Kardan Harfler” dosyasıyla 2000 Orhan Murat Arıburnu Şiir Ödülü'ne de değer görülmüştü; şairin, 2002 yılında Can Yayınları'ndan “Güle Gece Yorumları” adlı kitabı yayımlandı.
1980 sonrası Türk şiirinin temsilcilerinden Akif Kurtuluş'un ise, yayımlanmış üç şiir kitabı bulunuyor. Ödüle değer görülen dosyası “Herkes Gitmiş”, geçtiğimiz ay Adam Yayınları'ndan çıktı.”(1)

Akif Kurtuluş:  Herkes Gitmiş (Adam Yayınları)

“1970 yılında, “ne tür şairleri seviyorsunuz” sorusuna verdiği cevapta Necatigil, yayımlanmış 10 kitabı olan bir şair olarak şöyle der: “Şiir kontrol hapı alanları severim”.
25 yıllık şiir macerama üç kitap ve artısıyla toplasanız 100 sayısını geçmeyecek kadar şiiri “ancak” yerleştirebilmiş birisiyim.  Benim sevgili ustam, adının, 25 yıl sonra böyle bir şairle anıldığını görseydi ne derdi acaba? “Bu çocuk da benim bir tavsiyemi çok ciddiye almış”, der miydi?
Ama ben, “hak’katen”, Behçet Necatigil’i, şiiriyle tanıştığım ilk günden beri çok ciddiye aldım. (…)
Yakın dostları, ölümünden sonra odasında yüzlerce "terk" ettiği şiirleri bulmuşlar. Şiire saygıyı bana, yayımladıklarının üç katını yazmış bu şair öğretti. 25 yıl boyunca, şiire vefasızlık ettiğim olmuştur ama, saygısızlık yapmadım. Eksiğim varsa -ki var-, Türkçe şiirin bu büyük ustasının, belki tembel bir öğrencisi olmamla ilgilidir.
Ben, onun öğrencisi olmaya çalıştım ama o, her büyük şair gibi, hiç öğretmen olmadı. Zaten, şiire öğrenci olmak isteyene kapısı bu kadar açık, başka bir usta da görmedim.
Behçet Necatigil’in üzerimdeki etkisinden madem sözediyorum, peki, bundan daha büyük bir "etki" olabilir mi? (…)
Behçet Necatigil’in aldığı ödül veya ödülleri hatırlayanların sayısı,  onun şiiriyle yaşayanların sayısından her zaman daha az olmuştur. Hem de çok az. Zaten, şiirle ahbap olmak, Behçet Necatigil şiiriyle dostluk kurmak, şiirimizin bu büyük ustasıyla yarenlik edebilmek, böyle bir şeydir. Aldığı ödüllerin çok üzerinde, çok uzağında, çok üstünde bir şairi sevmek duygusunu paylaştım sizinle.
Asıl kıskandığım şey de bu duygudur.
Ben belki de arkasında, hatta altında kalacağım. Ama hiçbir şiir ödülü, şiirin önünde değildir.
Hem sonra, bir şairin, şiirinden başka öne süreceği hiçbir şey yoktur.” (2)

            Akif Kurtuluş

 

Betül Tarıman: Yol İnsanları (Can Yayınları)


“Türk şiirinin gelişimine katkısı olmuş, Türkçenin geniş olanaklarından yararlanarak şiirini yazmış bir dil ustası Necatigil. O, sadece şiir yazmamış, edebiyatın pek çok dalında (deneme, çeviri, radyo oyunları...) ürünler de vermiş bir şair. Bireyselden yola çıkarak toplumsala ulaşmış; büyük bir kentte yaşayan orta halli insanın, bireysel ve sosyal sıkıntılarını, aşklarını, özlemlerini, beklentilerini, felsefi ve sosyal konulara bakış açılarını çeşitli boyutlarıyla ele almış, bireyselden yola çıkarak toplumsala ulaşmıştır.      (...)
Behçet Necatigil, yaşamı boyunca herhangi bir edebi hareket, topluluk ve akıma katılmamış, bağımsız bir şair olarak kalmışsa da kendinden önceki edebi hareket ve anlayışlarla iletişim halinde olmuştur. O, şiirinde slogana yaslanmamış, militanca bir üslup da kullanmamıştır. 'Sosyal konulara değinen şiirlerinde ise sosyal olguları belli bir ideolojinin sınıf temeline dayalı terim ve tanımlamalarına bağlı olarak algılamıştır.' İnsanı, çeşitli yönleri ile ele alan Necatigil, kendine özgü bir dünya çizmiş ve bu dünyada ev, aile mutluluğuna da önem vermiştir. Eşine, çocuklarına özel bir önem veren Behçet Necatigil için yalnızlık önemlidir. O, kalabalıklar içinde bile olsa yalnız kalmayı tercih etmiş, yalnızlıkların şiirini yazmıştır. Tabii, bunda onun içe kapanık kişiliğinin etkisi büyüktür."(3)

            Betül Tarıman

(1) Milliyet, 14 Nisan 2005
(2) Akif Kurtuluş’un ödül töreninde yaptığı konuşmadan
(3) Erdem Öztop-Murat İlhan, Cumhuriyet Kitap, 9 Haziran 2005