Hakkında Yazılanlardan

Kare-Deniz, "Doğumunun 90. yılında Behçet Necatigil'e Armağan" Hasan Akay, 3F Yayınevi, 2006

Kare-Deniz

"Doğumunun 90. yılında Behçet Necatigil'e Armağan"

Bu kitaptaki yazılar, metinleri çözebilmek, çözümleyebilmek, sınırlarını ve ötesini görebilmek için, onlara farklı zaman ve farklı bağlamlarda yeniden zevkle bakmaktan ibaret ısrarlı birtakım nazarlar ve yorumlamalardır.

Bunlar; anlam katmanlarına dikkatle bakmakla birlikte metni sarsmak ve saldırı ân'ında kendini ne kadar gerçekleştirebileceğini görmek amacıyla yapılan sınamalardır. Metne bakan göz, bildik 'sistem'i dışarda bırakmaktadır. Sistem gözden saklıdır, uzaktan bakmaktadır. Bunlar, metnin kıyısında, yakınında, içinde veya açığında bulunmanın ürünü sorgulamalar, çözümlemeler ve yeni yaklaşım ışığında "acaba?"lardır. Aynı söz dizisiyle karşılaştıklarından bazen yinelenmekte, kesişmekte, birleşmekte, bazen de yârenlik ederek birbirinin içinde hoş geçip gitmekteler.

Arka kapaktan