Hakkında Yazılanlardan

"Yüksel Pazarkaya" (1987)

Behçet Necatigil'in kâinatı buna karşılık daha derlitoplu, daha somut, ama şiirsel derinliği daha az değil. O, titiz bir dize kurma ustasıdır, böylece de, en uç modernliğine ve özgünlüğüne karşın, Necati'den Şeyh Galib'e büyük divan şairlerinin muhteşem dize sanatlarında derin kök salmıştır. Bu bağlılığını göstermek için, Gönül olan soyadını, Necati soyundan anlamına gelen Necatigil olarak değiştirmiştir. Onun şiiri, inceltilmiş dize sanatıyla uyum halinde, sıradan insanın yaşamındaki sözde küçük, her gün yeniden karşılaşılan, dolayısıyla önemli sayılması gereken tasaları ve aykırılıkları kavrar: "Bir yanı var ömrümüzün kırık / Farlar büyültür gecede". Onun yapıtı bir >divan< oluşturur, ama saray yaşamının ve saraylıların hayal dünyasının değil, milyonluk kent İstanbul'daki semt insanlarının yaşam divanını, aynı zamanda modern ve tarihsel. Yaşamı, düşünüşü ve duyuşuyla yapıtı arasında böylesine derine giden bir örtüşme sergileyen bir ikinci şair belki de yoktur. Necatigil, aynı zamanda biçim tasası olan dilsel sanat eseri ustasıdır. Divan şiirinin hassas ve sağlam dize anlayışını, modern yaşamın değişken, kararsız satırıyla, geçmişin iç huzurunu zamanımızın huzursuz hızlı yaşamıyla etkileşime sokuyor. Kendi geleneği karşısındaki bu modern tavrıyla Necatigil gerçi bir akım oluşturmadı, ama Turgut Uyar (1927-1985) ve Hilmi Yavuz (doğ. 1936) gibi kendinden genç önemli şairlerin, divan geleneği karşısında tavırlarını ve onların şiir anlayışlarını etkiledi.

Alıntı: Yüksel Pazarkaya – Die Wasser sind weiser als wir / Sular Bizden Akıllıdır. Çağdaş Türk Şiiri. İki Dilli. Schneekluth / Münchener Edition: Münih, 1987. 408 s. (Alıntı s. 396d.)

Behçet Necatigils Universum hingegen ist überschaubarer, konkreter, aber nicht von geringerer poetischer Tiefe. Er ist der Meister des subtilen Versbaus und damit, trotz höchst moderner Eigenständigkeit und Originalität, tief verwurzelt in der großartigen Verskunst der höfischen Meisterdichter von Necati bis Şeyh Galib. Um Necati zu huldigen, tauschte er seinen bürgerlichen Namen Gönül gegen Necatigil aus, was soviel bedeutet wie vom Geschlechte Necatis. Sein Gedicht erfasst, in Übereinstimmung mit der verfeinerten Verskunst, die scheinbar kleinen, täglich wiederkehrenden, daher eminenten Sorgen und Unstimmigkeiten im Leben des kleinen Stadtmenschen: "Eine zerschlagene Seite unseres Lebens / Die Scheinwerfer vergrössern sie in der Nacht". Sein Werk stellt einen >Diwan< dar, doch nicht den des höfischen Lebens und der Phantasiewelt der Höflinge, sondern einen Diwan des Lebens des Stadtteilmenschen in der Millionenstadt Istanbul, modern und historisch zugleich. Es wird wohl kaum einen zweiten Dichter geben mit einer solch tiefreichenden Kongruenz zwischen seinem Leben, Denken, Fühlen und seinem Werk. Necatigil ist gleichsam der Meister des formbewussten sprachlichen Kunstwerks. Das präzise und stabile Versverständnis der Diwandichtung bringt er in Wechselwirkung mit der variablen, instabilen Zeile des modernen Lebens, die Seelenruhe der Vergangenheit mit der Schnellebigkeit unserer Zeit. Mit diesem modernen Verhältnis zur eigenen Tradition gründete Necatigil zwar keine Schule, beeinflusste jedoch bedeutende jüngere Dichter wie Turgut Uyar (1927-1985) und Hilmi Yavuz (geb. 1936) in ihrem Verhältnis zur Diwan-Tradition und in ihrem dichterischen Selbstverständnis. Aus: Yüksel Pazarkaya – Die Wasser sind weiser als wir. Türkische Lyrik der Gegenwart. Zweisprachig. Schneekluth / Münchner Edition: München, 1986. 408 S. Zitiert aus dem Nachwort S. 396f.