Anma Günlerinden

"Behçet Necatigil'i Anma Toplantısı"
20 Mayıs 2003

Behçet Necatigil’i Anma Toplantısı Dr. Ayşenur Külahlıoğlu İslam

Behçet Necatigil'i Anma Toplantısı, 20 Mayıs 2003 tarihinde Başkent Üniversitesi, İhsan Doğramacı Konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıyı Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü düzenledi.
Toplantı Rektör adına yapılan ve Necatigil'in Türk edebiyatındaki önemli yerini vurgulayan bir konuşma ile açıldı. Ardından şairin hayatını konu alan bir belgesel film izlendi. Birinci oturumda toplantıya bildiri ile katılan konuşmacılardan Dr. Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Necatigil'in hayatı ve eserlerini, Prof. Dr. Osman Ersoy, şairle ilgili anıları çerçevesinde onun insani yönünü, Prof. Dr. Mustafa İsen ise Necatigil'in Biyograflığını anlattılar.
İkinci Oturumda ise Dr. Mehmet Kalpaklı, Necatigil şiirindeki Divan Edebiyatı Unsurlarını, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Necatigil şiirindeki ev imgesini ve Prof. Dr. M. Şerif Onaran, şiir ve oyunlarındaki kent yaşamını anlattılar.
Toplantıya katılması ve Necatigil'in eğitimci yönünü anlatması beklenen Hilmi Yavuz, rahatsızlığı dolayısıyla aramızda bulunamadı.

Kaynak: www.cstgroup.org